Danıştay'dan, ikinci öğretim kapsamındaki fazla çalışma ücretinde idari personele getirilen sınırlamaya iptal


1035 | 01.03.2019
| |

Eğitim-Bir-Sen olarak, üniversitelerin ikinci öğretim yapılan birimlerinde fazla çalışma ücreti yönünden idari personele getirilen sınırlamaların iptali istemiyle açtığımız davada iptal kararı verildi.

Danıştay 8. Dairesi kararında, “Dava konusu Bakanlar Kurulu kararının dayanağı olan kanun maddelerinde Bakanlar Kurulu’na fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısına ilişkin bir düzenleme yapma yetkisi verilmediği ve anılan düzenleme ile davalı idarece fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısına bir sınırlama getirildiği görülmüş olup bu sınırlama nedeniyle fazla çalışma yaptığı hâlde fazla çalışmanın karşılığı olarak fazla çalışma ücreti alamayacak personelin durumunun ne olacağı konusunda davalı idare tarafından açıklık getirilmediği anlaşıldığından dava konusu Bakanlar Kurulu kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Mahkeme kararı doğrultusunda, üniversitelerin ikinci öğretim yapılan birimlerinde fazla çalışma ücreti ödenmesinde idari personel yönünden getirilen kısıtlama kaldırılmış olup fazla çalışma yaptırılan idari personelin tümüne ücret ödenecek.

Sendika olarak, üniversitelerde ikinci öğretim yapılan birimlerde fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısını; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için, birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının yüzde 30’u, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının yüzde 10’u ile sınırlayan hükümlerin iptali talebiyle Danıştay’da dava açmıştık.

Mahkeme Kararı için tıklayınız.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top