Komisyonlarımızla 3.Çalıştayımızı gerçekleştirdik


807 | 15.04.2019
| |

Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri konulu çalıştayımızın ilki 2010, ikincisi 2017 yılında sendikamız tarafından yapılmıştı. Üçüncüsünü de bu yıl yapıyoruz.

Yapılan bu çalışmaların, aradan geçen zaman zarfında değişen durum ve koşullara göre yeniden ele alınması ve çalışanların sorunlarının yerinde ve doğru tespit edilmesi için, yeni bir çalışmaya gerek duyulmuştur. Alınan hakları korumak, geliştirmek, üstüne koymak zorundayız.

Sendikal çalışmalarda süreklilik oldukça önemlidir. Belli bir dönemde sendikacılık değil tüm zamanlarda, dönemlerde bunu yapmak gerekir ki Hamdolsun bunu yapan teşkilatız.

Bu çalıştay, çalışanların mali, sosyal özlük haklarına ve çalışma koşullarına yönelik sorunların tespitine ve çözüm önerilerine dönük olacaktır.

Çalıştayımız 5 gruptan oluşuyor:

1- Akademik Personel Komisyonu: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak çalışanlar

2- İdari Personel Komisyonu: 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışanlar  (4/B dâhil)

3- KYK Komisyonu: Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlar

4- Kadın Çalışanlar Komisyonu

5- Engelliler Komisyonu

Bu komisyonlardan çıkan raporlar Şube Çalıştayı’nı meydana getirecek. Şube Yönetim Kurulu olarak, komisyon raporlarını birleştirip Genel Merkeze göndereceğiz.

Eğitim Bir Sen’e bağlı tüm şubelerimiz tarafından yapılacak bu çalıştaydan çıkacak raporlar birleştirilip toplu sözleşme görüşmelerine ve sendikal faaliyetlerimize kaynak teşkil edecektir.

Yine Diğer illerden, şubelerimizden toplanacak bu raporlara, Şube Hukuk ve Sözleşme Başkan Yardımcılarımızın katılımıyla uzman/danışmanların yer alacağı komisyon son şeklini verecek.

Çalışmalarımız sadece bu çalıştaydan ibaret olmayıp, Bütün üyelerden, kamu çalışanlarından gelecek talepleri almak ve işlemek adına farklı çalışmalarımız olacaktır. Mesaj yoluyla, şube ve Genel Merkez web sitelerimize koyacağımız linklerle tüm alana ulaşmaya çalışacağız.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top