Elazığ 2 Şubesi

Üniversitelerde eğitime ara verilmesi sebebiyle ders görevleri yapılmış sayılmalıdır

Eğitim-Bir-Sen olarak, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvurarak, koronavirüs hastalığına karşı alınan karar gereğince eğitime üç hafta ara verilen üniversitelerde, öğretim elemanlarının Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları ders ve ek ders görevlerinin yapılmış sayılması hususunda karar alınmasını talep ettik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereğince ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren üç hafta süreyle eğitime ara verilmiştir. YÖK ise örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri ile sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitimlerine ara verilmesini kararlaştırmıştır.

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36. maddesinde, “Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu yükseköğretim kurumunda haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ise haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür” hükmü bulunmaktadır. “Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” başlıklı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul kararının 1. maddesinde de “Maaş karşılığı haftalık ders yükü, öğretim üyeleri için 10 saat, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 12 saattir” hükmü yer almaktadır.

Yine alınan önlemler kapsamında, 16-27 Mart 2020 tarihleri arasında örgün ve yaygın eğitim kurumlarında da eğitim-öğretime ara verilmiştir. Benzer şekilde zorunlu ders yükü bulunan Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve yöneticiler 16-27 Mart tarihleri arasında genel idari izinli sayılmış, bu tarihlerde meslekle ilgili çalışmalarını yapmış kabul edileceklerdir.

Bu itibarla, uygulama birliğinin sağlanması ve mağduriyetlerin/hak kayıplarının önlenmesi açısından kamu yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları ders ve ek ders görevlerinin yapılmış sayılması gerekmektedir.