Elazığ 2 Şubesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi için Öneriler

  

 

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE

ATANMA YÖNERGESİNE DAİR TESPİTLERİMİZ

 1- F.Ü. Yükseltilme Atanma Yönergesinin 15. Maddesinin 2. Fıkrası yürürlüğe 01 Ocak 2021’de girecektir. Bu fıkra yürürlüğe girdiğinde Fen, Sağlık ve Mühendislik bölümlerinde zorunlu puanların tamamlanmasında proje zorunluluğu gelecektir.

2- Bir projenin hazırlanması, sunulması ve kabul süreci en az 6 aydır. Projenin hazırlanması, tamamlanması ve kapatılması süreci en az 2-3 yıl olacaktır. Bu durumda Doçent unvanı alan akademisyenlerin kadroya müracaat edebilmesi ve atanabilmesi için mutlaka projeden elde edilen puanlara ihtiyaç olacaktır. ÜAK’ tan Doçent unvanı alan akademisyenler sözlü sınav şartlarını sağlamak için bekleyecek ve mağdur olacaktır. Asgari şartlar kapsamında zorunlu puanlar olan proje ile ilgili bentlerin kaldırılması Doçent ve Profesör adaylarının mağduriyetlerini engelleyebilir.

3- Zorunlu yayınlarda puanlardaki yayınlar için makalenin basılması şartı bulunmaktadır. Özellikle impact faktörü yüksek dergiler, makale kabul edildikten sonra yaklaşık 1 yıl makaleyi basılması için sıraya almaktadır. Bu durumda makalenin basılması için atama kriterlerinin sağlanmasını beklemek akademisyen için vakit kaybıdır. Bunu arzu etmeyen akademisyen hızlı basım için, kaliteli yayınlarını paralı dergilere göndermeyi tercih etmektedir. Bu nedenle zorunlu puanlar için yayın şartında DOI’nin kabul edilmesi daha iyi olacaktır.

4- 2018-Haziran’dan itibaren Fırat Üniversitesi’ne sağlanan TÜBİTAK, SAN-TEZ, Kalkınma ajansı veya AB destekli proje sayısı nedir? Bu sayı göz önünde bulundurulduğunda akademisyenlerden beklenen proje puanının çok fazla olduğu ve projenin puanının zorunlu olmasının gereksiz olduğu aşikârdır.

5- Proje yerine, adaylardan Q1 veya Q2’de yer alan dergilerde en az 1 yayın talep edilebilir. Bununda en erken 2022 atamalarında kullanılması şuan şartları sağlayan akademisyenler için ek yük oluşturmaması adına önemlidir.

6- Üniversitemizde atama kriterlerini tamamlayan doçent adaylarının, doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Doçentlik sözlü sınavı uygulanan üniversiteler, uygulamanın sıkıntılarından dolayı bu sınavı kaldırmaya başlamışlardır. Unvan alan ve unvanı kullanmaya devam eden akademisyenin sözlü sınavı formalite gibi algılanmakta ve çok nadir durumlar dışında herkes sözlü sınavdan geçmektedir. Dolayısıyla bu durum, mali olarak üniversiteye yük olmaktan öte değildir.

7- Doçentlik ve Profesörlük kadrolarına atanma usullerinde mağduriyetlerin önüne geçilmesi için, İlimizde yaşanan 24 Ocak Depremi ve akabinde tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci de göz önünde bulundurulmalıdır.

Sonuç olarak; yapmış olduğumuz saha çalışması da gösterdi ki, F.Ü. Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 15. Maddesi’nin 2.fıkrasının yürürlükten kaldırılması veya alternatif sunulması ve geneli üzerinde yeniden bir değerlendirme yapılması;

Hiçbir öğretimsel çıktısı olmayan, aralarında İTÜ, ODTÜ, Ankara Üniversitesi; yanı başımızda İnönü, Dicle gibi pek çok üniversitenin kalite göstergesi olarak kabul etmediği Devlet üniversitelerinin neredeyse yüzde doksanının kaldırdığı doçentlik sözlü sınavı, Fırat Üniversitesinde de kaldırılıp, sınav jürilerine ödenen kamu kaynağının bilim üretmek için kullanılması,

Üniversitemiz akademik personelinin de beklentisidir.

                                                                                           

                          Yönetim Kurulu Adına

                                  Haluk ARAS

                                 Şube Başkanı