Elazığ 2 Şubesi

Üniversite Kamu Personelinin sorunları ve çözüm önerileri 2021 Çalıştayı

2017 ve 2019 tarihlerinde üniversite kamu personelinin sorunları ve çözüm önerileri alanında gerçekleştirilen çalışmaların, aradan geçen zaman zarfında değişen durum ve koşullara göre yeniden değerlendirilmesi, Eğitim-Bir-Sen Elazığ 2 No'lu Şube olarak toplu sözleşme başta olmak üzere kamu çalışanlarının sorunlarının yerinde ve doğru tespiti için, "Üniversite kamu personelinin sorunları ve çözüm önerileri 2021 çalıştayı" yapılacaktır.

Çalıştayımızın Konu Başlıkları;

 1. Akademik Personel;
 1. Öğretim elemanlarını (profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri) ilgilendiren sorun alanları ve çözüm önerileri
 1. Mali sorunlar ve çözüm önerileri
 2. Sosyal haklar alanına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
 3. Çalışma koşullarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
 4. Akademik kariyere ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
 5. Diğer sorunlar ve çözüm önerileri
 1. Yükseköğretim genel politikası ve uygulamalara yönelik sorunlar ve çözüm önerileri
 2. Üniversite yönetimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
 3. Yükseköğretim reformu ve yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin görüş ve öneriler

 

 1. İdari Personel;
 1. Üniversite idari personelinin genelini ilgilendiren sorun alanları ve çözüm önerileri;
 1. Mali sorunlar ve çözüm önerileri
 2. Sosyal haklar alanına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
 3. Çalışma koşullarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
 4. Diğer sorunlar ve çözüm önerileri
 1. Kadro unvanları ve statüleri (4/A, 4/B) itibariyle üniversite idari personelini ilgilendiren sorun alanları ve çözüm önerileri
 2. Yükseköğretim genel politikası ve uygulamalara yönelik sorunlar ve çözüm önerileri
 3. Üniversite yönetimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri
 4. Yükseköğretim reformu ve yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin görüş ve öneriler


Çalıştaya katkıda bulunmak isteyen Üyelerimiz Talep ve Tekliflerini Aşağıda verilen e-posta adresine gönderebilirler.

ngul@firat.edu.tr