Elazığ 2 Şubesi

Üniversite çalışanlarının sorunlarının çözümü daha fazla ertelenmemelidir.

     Türkiye gündemine ve sendikal çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Latif Selvi, üniversite akademik ve idari personelin mali ve sosyal hakları için mücadele verdiklerini ve bugüne kadar birçok kazanıma imza attıklarını, bundan sonra da beklentilerin karşılanması, verimliliğin artırılması için çaba harcamaya devam edeceklerini söyledi. 

6. Dönem Toplu Sözleşme’de yükseköğretime ilişkin yeni iyileştirilmelerin yapılmasını sağladıklarını ifade eden Selvi, “Öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere geliştirme ödeneğinin 10 puan artışla yüzde 60 oranında ödenmesini, üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan kadrolu ve sözleşmeli personele fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık. Ayrıca üniversite idari personelinin merkezi yer değişikliği konusunda çalışma yapılmasını da bu dönemde karara bağladık. Ancak üniversitede hem akademik hem de idari personelin hâlâ çözüm bekleyen birçok sorunu var. Bu sorunların çözümü için de gayret ediyor, girişimlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

50-d kapsamındaki araştırma görevlilerinin sorunlarına değinen Selvi, iş güvencesinden yoksun 50/d kadrosunun neden olduğu belirsizliğin ortadan kaldırılması, araştırma görevliliği kadrosunun iş güvencesine kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Yükseköğretim bürokrasisinin sağlıklı yürüyebilmesinin, kurumlarının bütün bileşenlerinin verimliliğinin artmasının idari personelin çalışma ortamı ve verimliliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Selvi, “Öncelikli olarak akademisyenler ile idari personel arasında sağlıklı iletişim kanallarının olması, karşılıklı talep ve beklentilerin net biçimde ortaya konulup görev ve sorumlulukların düzenlenmesi gerekmektedir. Üniversitelerde idari ve akademik personel arasında, geliştirme ödeneğinin ve yükseköğretim tazminatının sadece öğretim elemanlarına ödenmesi gibi, eşitsizlikler mevcut. Bu bağlamda, yükseköğretimde hedeflenen seviyelere ulaşılması, idari personelin talep ve ihtiyaçlarına cevap verilmesi, sorunlarının çözülmesi, aynı zamanda nitelik ve becerilerinin artırılmasıyla mümkündür” şeklinde konuştu.